Steun gevluchtte Tibetanen, vooral monniken en nonnen

Stichting
Dhonden

   

ANBI gegevens

Stichting Dhonden staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Uw donaties zijn dan ook 100% fiscaal aftrekbaar als gift.

Op deze pagina zijn de op een website door elke ANBI m.i.v. 2014 wettelijk verplichte gegevens overzichtelijk bij elkaar gezet.

Naam: Stichting Dhonden
Fiscaal nummer: 8096 58 608
Contact: zie Contact
Bestuur: zie Over Stichting Dhonden
Beloningsbeleid: alle bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.
Doelstelling (statuten):

De stichting heeft ten doel: de bevordering van het welzijn van het Tibetaanse volk, zowel van vluchtelingen buiten Tibet als van de Tibetanen in het bezette Tibet, zulks ondermeer door het verlenen van steun:

  • ten behoeve van het instandhouden van Tibetaans boeddhistische kloosters en onderwijsinstellingen;
  • ten behoeve van levensonderhoud en medische zorg van monniken, nonnen en leken in die kloosters en instellingen;
  • ten behoeve van het behoud en de bevordering van de Tibetaanse cultuur,
  • en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verslag uitgeoefende activiteiten: zie Nieuwsbrieven
Financiële verantwoording: zie Over Stichting Dhonden
Beleidsplan 2014 - 2018:

Ook ruim 10 jaar na de oprichting van Stichting Dhonden is steun voor het Tibetaanse volk en de Tibetaanse cultuur onverminderd nodig. De Stichting zal haar activiteiten dan ook onverminderd voortzetten. Het beleid voor de jaren 2014 – 2018 is daarbij ongewijzigd als volgt:

  • Selectie van projecten die de doelstelling optimaal helpen realiseren. Bijvoorbeeld: Sponsor een vluchteling, Dagelijkse maaltijden, Kliniek, Ernstig zieken, Gebedshal en Bibliotheek.
  • Zorgvuldig monitoren van de effectiviteit van de projecten. Dit geschiedt via locale contactpersonen en periodieke projectbezoeken.
  • Werven van donateurs die affiniteit hebben met de doelstelling en projecten van de Stichting.
  • Transparante communicatie naar donateurs en samenleving over de aanpak, projecten en resultaten. Hierbij staan website en nieuwsbrieven centraal. Daarnaast worden ad hoc informatiebijeenkomsten georganiseerd.
  • Voor overhead streven we naar een kostenpercentage van 0%. Alle bestuurleden en medewerkers zijn onbezoldigd. Daarnaast worden organisatiekosten in beginsel geheel gedragen door de bestuursleden (zoals bijvoorbeeld alle kosten van informatiebrochures, stands, website, mailings, reizen naar India etc.)


Startpagina  |  Vorige pagina