Steun gevluchtte Tibetanen, vooral monniken en nonnen

Stichting
Dhonden

   

Sponsor een vluchteling

Monniken en nonnen zijn essentieel voor het voortbestaan van de leer van de Boeddha, dus het ondersteunen van een monnik of non betekent het overleven van de unieke traditie van het Tibetaans boeddhisme en ook het behoud van de Tibetaanse taal.

"In Tibet is het moeilijk goed onderwijs te krijgen in de Tibetaanse taal. Chinees is daar de overheersende taal en om een goede baan te kunnen krijgen, moet je dat goed beheersen. Onder vluchtelingen die in India opgroeien, worden in het Tibetaans veel Indiase en Engelse woorden gebruikt. Wanneer families in landen als Nederland komen worden, spreken ze soms zelfs thuis enkel Nederlands, zodat de kinderen vrijwel helemaal geen Tibetaans meer leren. Vanwege het magere Tibetaanse taalonderwijs, kunnen de jonge generaties het Tibetaans dus niet goed lezen en schrijven. Hun kennis van grammatica, poëzie en filosofie is minimaal. Er is één plaats waar deze kennis wel in tact blijft: bij de monniken en nonnen in de kloosters. Daarom is het ook voor het behoud van de Tibetaanse taal en cultuur van groot belang om deze te ondersteunen."
Geshe Sonam Gyaltsen

Individuele sponsoring van een arme Tibetaan, helpt hem of haar te voorzien in het primaire levensonderhoud: voedsel, onderdak en studiematerialen. Nieuwe monniken zijn niet alleen vluchtelingen uit Tibet meer, maar ook arme kinderen uit de grensregio's (de Himalaya). Een monnik of non wordt met uw hulp in de gelegenheid gesteld goed te studeren en zo snelle vorderingen te maken met hun studie.

monks learning

Individuele sponsoring helpt de betreffende persoon in het primaire levensonderhoud: voedsel, onderdak en studiematerialen. Met uw hulp wordt een monnik of non in de gelegenheid gesteld goed te studeren en zo snelle vorderingen te maken.

Hoe kunt u sponsoren? De Tibetanen die dringend sponsoring nodig hebben staan op onderstaande lijst. Zij hebben geen familie die hen kan ondersteunen. De meesten zijn monniken van Tsawa Khamtsen, maar soms wordt er ook steun gevraagd voor Tibetaanse leken die in grote moeilijkheden verkeren, of voor nonnen van het nabijgelegen nonnenklooster.

Lobsang Yonten
Lobsang Yonten

Konchog Tsering
Konchog Tsering
Tenzin Lamsang
Tenzin Lamsang
Tenzin Choedak
Tenzin Choedak
Lobsang Puntsok
Tenzin Puntsok

Als u iemand individueel wilt sponsoren neemt u de volgende stappen:

  • Kies een persoon van de lijst (eventueel in overleg met een medewerker van Stichting Dhonden)
  • Bepaal het te sponsoren bedrag. Als minimale bijdrage voor individuele sponsoring wordt € 200,- per jaar geadviseerd. Een bedrag van € 300,- per jaar is ideaal.
  • Geef uw contactgegevens door aan Stichting Dhonden.
  • Maak het sponsorbedrag over aan Stichting Dhonden (zie de pagina donaties). Dit kan jaarlijks, per kwartaal of per maand. Het meest eenvoudig is een automatische overboeking.
  • In beginsel sponsort u voor onbepaalde tijd, maar u kunt de sponsoring stoppen natuurlijk op ieder gewenst moment stopzetten.
  • U kunt uw sponsorbedrag als gift van de belasting aftrekken.

Stichting Dhonden zal vervolgens:

  • Het volledige sponsorbedrag elk jaar in juli of decemberover naar de gesponsorde persoon overmaken.
  • Bericht naar u sturen zodra het geld is overgemaakt.
  • De jaarlijkse nieuwsbrief en jaarrekening van Stichting Dhonden naar u toesturen.

"Binnen een kloosterhuis zoals Tsawa Khamtsen is er een aantal leraren dat verantwoordelijk is voor het onderricht dat de jongere monniken ontvangen. Zij zijn echter niet alleen verantwoordelijk voor het geven van inhoudelijke lessen, maar ook voor het organiseren van alle faciliteiten daaromheen: lesmateriaal en boeken, maar ook kleding ook als ze dat nodig hebben. Kortom, zij zijn verantwoordelijk voor alles wat erbij komt kijken om zo'n onderwijsinstelling op gang te houden. Daarom zoeken we voor monniken die geen ondersteuning hebben van huis uit, in toenemende mate sponsoring in Westerse landen zoals Nederland, om ervoor te zorgen dat die kinderen hun studie af kunnen ronden, wat ook belangrijk is voor de voortgang van de Boeddhistische leer"
Geshe Sonam Gyaltsen

In 2012 kon de stichting Dhonden ongeveer 80 personen sponsoren, de meeste van hen waren monnik.

Wilt u een van de bovenstaande personen sponsoren, neem dan s.v.p. contact op met het secretariaat van de stichting, of bezoek de Donaties pagina.Startpagina  |  Vorige pagina